ormar
na njem kutije, možda pune, možda prazne
crvena i smeđe
 ona pohabanija,
je li u njoj odjeća ili su fotografije?

dok u kuhinji, na koljenima mama
riba pod