Predvečerje

by Zerdav

lišće šumi žuto
grane umaljane krvlju dana
sijelo bradatih debala

sve struji

a ja se ukapam u
šumu, vjetar

Discordia tacet.