Zerdav

Ja sam ono što nisam.

Month: Rujan, 2015

Predvečerje

lišće šumi žuto
grane umaljane krvlju dana
sijelo bradatih debala

sve struji

a ja se ukapam u
šumu, vjetar

Discordia tacet.

Post nebula populus

Pogled

ništa…
trava…
ništa…
trava…
ništa…
trava…
ništa…

 zeleno

mozak na paši